Ενήλικες

Για διάφορους λόγους η αρχή της ενηλικίωσης δεν έχει μια σαφή διαχωριστική γραμμή, μπορεί να μην είναι ακριβώς το ίδιο χρονικό σημείο για όλους τους ανθρώπους. Υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις και διαφορές καθώς η διαδικασία ενηλικίωσης είναι πολυπαραγωντικό φαινόμενο. Συντελούν, λοιπόν πολιτιστικές, οικογενειακές, επαγγελματικές, μορφωτικές καθώς επίσης και συναισθηματικές διαφοροποιήσεις.

Η πορεία στην ενήλικη ζωή δεν είναι πάντα και για όλους μια εύκολη διαδικασία καθώς οι άνθρωποι έρχονται καθημερινά αντιμέτωποι με πολλαπλές προκλίσεις και δυσκολίες. Το κέντρο ευέλικτης συμπεριφοράς προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες σε άτομα με διατροφικές διαταραχές και προβλήματα ελέγχου του σωματικού βάρους, φοβίες, κατάθλιψη, κρίσεις πανικού καθώς επίσης και προβλήματα ελέγχου της συμπεριφοράς (θυμός κ.α.). Η θεραπευτική διαδικασία σέβεται τη διαφορετικότητα του κάθε ανθρώπου και με υψηλό το αίσθημα της ευθύνης προτείνει την ιδανικότερη θεραπευτική προσέγγιση για το κάθε πρόβλημα ξεχωριστά.